Canvi de titular de les entrades

Les entrades són nominals. L’organització del festival pot demanar el DNI a l’entrada al recinte per tal de comprovar que la persona en possessió de l’entrada és la titular de la mateixa.

En el cas que la persona titular de l’entrada no pugui assistir al festival, podrà cedir el seu ticket a una altra persona.

El titular haurà de fer una autorització signada on s’especifiqui que cedeix la seva entrada, i on hauran de constar els noms complets i DNIs tant del titular com de la persona que rep l’entrada. A més, el titular haurà de proporcionar una fotòcopia del seu DNI a l’altra persona.

Aquests documents s’hauran de presentar en el moment d’intercanvi de l’entrada per la polsera.

La revenda d’entrades no està permesa i des del Festival Cruïlla no ens fem càrrec de les entrades comprades a través de canals de venda no oficials.