Canvi de titular de les entrades

Les entrades són nominals. En qualsevol cas l’organització pot demanar el DNI a l’entrada al recinte per tal de comprovar que la persona dipositària de l’entrada és la titular de la mateixa.

En el cas que el titular de l’entrada no pugui assistir al Festival, aquest podrà cedir la seva entrada a una altra persona. Caldrà una autorització signada cedint la seva entrada a una segona persona i la fotocòpia del DNI del titular de l’entrada.