Condicions d’accés i estada

L’accés i estada en el recinte del Festival suposa l’acceptació incondicional de les presents condicions d’accés:

1. Només es podrà accedir al recinte del festival amb la corresponent entrada. L’entrada ha d’estar completa i en bones condicions. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a l’Organitzador a privar al seu portador de l’accés als recintes.

2. L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat comprada en els punts de venda oficials. No està permesa la revenda de l’entrada. L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

3. L’entrada dona dret a entrar i sortir del recinte a partir del moment en què ho indiqui l’organització. Per poder sortir i tornar a entrar al recinte la teva polsera serà escanejada i caldrà ensenyar el Dni.

4- Per accedir al recinte tots els assistents hauran de fer-se un test d’antígens al CCIB cada dia que s’accedeixi al Festival.

5- Per tal de garantir la seguretat de tots els assistents, totes les persones que es trobin en alguna d’aquestes situacions no podran accedir al recinte i obtindran la devolució de l’import de les seves entrades, prèvia notificació per email a festival@cruillabarcelona.com

  • Persones que tinguin un resultat positiu en el test ràpid d’antígens en el cribratge del festival.
  • Persones que convisquin amb els assistents que han obtingut un resultat positiu.
  • Persones que presentin una temperatura corporal superior a 37,5º el mateix dia de l’esdeveniment en un control amb termòmetre sense contacte.
  • Persones que tinguin un diagnòstic confirmat per SARS-CoV-2 durant  els 10 dies prèvis a l’esdeveniment.
  • Persones que es trobin en quarantena per haver estat en contacte amb una persona amb diagnòstic confirmat de SARS-CoV-2 durant els 10 dies previs a l’esdeveniment

4. No s’admet l’entrada de cap tipus de beguda, envàs ni objecte que l’organització consideri perillós o nociu.

5. La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teva responsabilitat complir amb la llei.

6. Està prohibida la venda d’alcohol i tabac a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

7. No està permesa l’entrada d’animals.

8. L’organització no disposa de servei de guarda-roba.

9. No es permetrà l’entrada al recinte de càmeres reflex ni càmeres de vídeo.

10. La persona, en accedir al recinte, podrà ser filmada i fotografiada per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitgi retirar la seva autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho dirigint un escrit, de manera fefaent a l’e-mail: festival@cruillabarcelona.com o a l’adreça postal: Carrer Pujades, 77, 2n 7a. 08005 Barcelona.

11. L’organització es reserva el dret d’admissió.

12. Llegeix tots els termes i condicions de les entrades.