Política de Menors

Menors al Cruïlla de Primavera: 6 d’abril de 2018

Tots els menors han de pagar entrada per raons d’aforament.

Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense cap mena d’autorització. Fins als 15 anys (inclosos), els menors hauran d’anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

FULLS D’AUTORITZACIONS

Cas 1: Si ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització, aquí.

Cas 2: Si no ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització, aquí.


Menors al Festival Cruïlla: 13 i 14 de juliol de 2018

Els menors de fins a 15 anys inclosos podran entrar al recinte de forma gratuïta acompanyats pel pare, la mare o un tutor legal. Els menors a partir de 16 anys podran entrar al recinte sense cap mena d’autorització.

En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.

En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal i llibre de família.

En ambos casos el responsable del menor, haurà de signar un document d’exoneració de responsabilitat per part del Festival, que es facilitarà a l’entrada del recinte o que us podeu descarregar directament en aquesta pàgina ( veieu a sota CAS 1 i CAS 2)

Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu on hi haurà apuntat el telèfon de l’acompanyant del menor. Mentre es trobi al recinte el menor haurà de portar posat el braçalet.

La organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per tal de reduir els efectes del volum del so.

FULLS D’AUTORITZACIONS

Cas 1: Si ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització, aquí

Cas 2: Si no ets el pare/mare/tutor legal, descarrega l’autorització, aquí