Política de menors

Política de menors al Festival Cruïlla

Si vens al Festival Cruïlla amb menors de fins a 15 anys (inclosos), caldrà que omplis aquest formulari abans de venir al festival.

Per raons d’aforament, tots els menors han de pagar entrada per accedir al recinte.

Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar l’entrada de nen al preu simbòlic de 5€ (entrada de dia) o 10€ (abonament) i hauran d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d’accés indicat.

Els menors de 14 i 15 anys hauran de comprar l’entrada normal i anar acompanyats de pare, mare o tutor legal.

Els menors a partir de 16 anys hauran de comprar l’entrada normal i podran entrar al recinte sense acompanyament ni cap mena d’autorització.

S’han de presentar una sèrie de documents en funció de qui acompanyi el menor al recinte:

  • En cas que l’acompanyant del menor siguin el pare o la mare o tutor legal hauran de presentar DNI i llibre de família o document legal que acrediti la relació amb el menor.
  • En cas que l’acompanyant no sigui ni el pare, ni la mare, ni el tutor legal, caldrà que presenti una autorització signada pel pare, la mare o el tutor legal, juntament amb fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal, del propi acompanyant i del menor.
  • En ambdós casos l’acompanyant haurà de ser una persona major d’edat i podrà acompanyar un màxim de 3 menors. A més, abans de venir al recinte caldrà que ompli AQUEST FORMULARI.

Quan vinguis al recinte, podràs accedir pel carril ACCÉS FAMÍLIES, situat a l’esquerra de tot. Als menors se’ls entregarà un braçalet identificatiu on hi haurà apuntat el nom del menor i el telèfon del seu acompanyant. Mentre es trobi al recinte el menor haurà de portar posat el braçalet.

L’organització lliurarà, en cas que els acompanyants dels menors ho sol·licitin, taps per a les orelles o auriculars per tal de reduir els efectes del volum del so. Per aconseguir els auriculars caldrà abonar una fiança de 20€ amb la polsera cashless, que es retornarà quan es retornin els auriculars.