Política de privacitat

Política de privacitat e-mail i cookies

Les dades personals que es faciliten s’incorporen a fitxers sota responsabilitat de BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. (CRUÏLLA BARCELONA) amb la finalitat de gestionar els serveis sol·licitats i remetre una newsletter que conté ofertes, promocions i altra informació relacionada amb el món musical.

La base jurídica del tractament és el consentiment. Pel fet de facilitar les dades consents de forma expressa a què es porti a terme el tractament descrit.

La comunicació d’aquestes dades només és un requisit contractual per gestionar els serveis sol·licitats. No és obligatori accedir a l’enviament de la newsletter per poder contractar aquests serveis.

Les dades no seran cedides o transmeses a tercers. Tampoc no seran transferides a un tercer país o organització internacional.

Les dades seran conservades durant tot el temps que duri la relació comercial i un període addicional de quatre anys. Després d’aquest temps, les dades seran suprimides.

Tens dret a sol·licitar al responsable l’accés a les teves dades, a la seva rectificació o supressió, a limitar el seu tractament, a oposar-te al mateix o a exercir la portabilitat de les dades. També pots negar-te a continuar rebent la newsletter. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets pots dirigir-te al correu electrònic festival@cruillabarcelona.com o al domicili situat al C/ Pujades 77, 2n 7a. Barcelona 08005.

El responsable pot fer ús de les dades per realitzar perfils per gustos musicals/edat. (*****VEURE NOTA MÉS ABAIX*****). En cas que així ho desitgis, tens el dret de sol·licitar una revisió del perfil realitzat o de la lògica utilitzada en el mateix. També pots oposar-te a ser inclòs en perfils o a què els mateixos s’utilitzin per fer-te publicitat de béns o serveis.

En cas de conflicte per qualsevol d’aquests apartats, també tens dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, com pot ser l’Agencia Española de Protección de Datos.

No es permet el registre de menors de 14 anys.

Pots retirar en qualsevol moment el teu consentiment per tractar les teves dades de caràcter personal. Això no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ.

NOTA

Si acceptes que t’incloguem en la nostra Base de Dades, t’incorporarem en un perfil específic que ens permetrà fer un seguiment de la teva relació amb el festival.

En funció de les vegades que has assistit, t’inclourem en els perfils de Nou o Repetidor de 2, 3 o més anys.

Aquesta informació s’analitzarà, juntament amb altres dades que ens has proporcionat (edat, població, gènere), amb la finalitat de poder optimitzar les futures comunicacions del nostre contingut i oferir-te la informació i/o ofertes que millor s’adaptin al teu perfil.

Sobre cookies

Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
Sus principales funciones son:
• Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.
• Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, entre otras.

COOKIES PROPIAS

NombreDominioPáginasFinalidad
994fb51ad99ff94eecfdc89148fae9c5www.cruillabarcelona.com9Fijado por nuestro sistema de gestión de contenido para rastrear a los visitantes de una página a la siguiente. Esto es necesario para las zonas de inicio de sesión, y recordar las preferencias y la información previamente ingresada. Esto también proporciona estadísticas de vista de página anónimos.
_icl_current_languagewww.cruillabarcelona.com1Se utiliza para almacenar sus preferencias de idioma. Esto permite a nuestro sitio web para servirle el contenido en el idioma correcto.
_icl_visitor_lang_js.www.cruillabarcelona.com1Estas cookies de origen se utilizan para gestionar la naturaleza multilingüe de este sitio web.

COOKIES AJENAS

 

NombreDominioPáginasFinalidad
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Google Analytics
.cruillabarcelona.com10Se utiliza para realizar un seguimiento de los visitantes
Recopilar información acerca de cómo los visitantes usan nuestro sitio. Utilizamos la información para elaborar informes y para ayudarnos a mejorar el sitio. Las cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio, donde los visitantes han llegado al lugar de y las páginas visitadas

COOKIES INERTADAS POR OTROS CANALES

TipoEmpresaFinalidadInformación
Twittertwittervisitantehttp://twitter.com/privacy
Facebookfaceboookvisitantehttp://www.facebook.com/about/privacy/cookies

OTRAS

( Utillitzades por Sales Manago)

· Smuuid – cookies de visitas anónimas, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· Smclient – cookies monitorización de contactos, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smform – cookies para los formularios de contacto (pop up, landing page, iframe), duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smg – cookies para identificar el usuario, identificación UUID, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smvr – cookies para identificar las visitas, codificado en base64, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smwp – cookies para las webpushes, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· Smg – cookies para la identificación global del cliente, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smcrsaved – cookie para poder saber si el identificador se ha guardado en el sistema SM, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.
· smOViewsPopCap – cookie de información sobre el capping del pop up, duración 10 años, o hasta que se borren las cookies.

 

Gestionar cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Si no está seguro sobre qué tipo y versión de navegador usa para acceder a internet:
Para Windows: click en ‘Ayuda’ en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione la opción ‘Acerca de’.
Para Mac: con la venta del navegador abierta, click en el menu de Apple y seleccione la opción ‘Acerca de…’.
Cómo gestionar las cookies en Windows

Google Chrome
1. Haz clic en el menú de Chrome Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Selecciona “Configuración”.
3. Haz clic en “Mostrar opciones avanzadas…”
4. En la sección “Privacidad”, haz clic en el botón “Configuración de contenido…”.
5. En la sección “Cookies”, puedes configurar las opciones que se indican a continuación: Eliminar cookies, bloquear o permitir las cookies de forma predeterminada, incluir excepciones de cookies de dominios o sitios web específicos.
6. Para mayor detalle consulta la ayuda de Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 7.0 y 8.0
1. Haga clic en el botón “Herramientas” y después en “Opciones de Internet”.
2. Haga clic en la ficha “Privacidad” y, a continuación, mueva el control deslizante a una posición intermedia entre los extremos superior e inferior, de manera que no se bloqueen ni permitan todas las cookies.
3. Haga clic en “Sitios”.
4. En el cuadro “Dirección del sitio web”, escriba la dirección de un sitio web y, después, haga clic en “Bloquear” o “Permitir”.
5. Mientras escriba, irá apareciendo una lista de las páginas web que ya haya visitado. Si hace clic en un elemento de la lista, se mostrará en el cuadro Dirección del sitio web.
6. Al finalizar, haga clic en “Aceptar”.
7. Vuelva a colocar el control deslizante en su posición original y haga clic en “Aceptar”.
8. Puedes consultar la ayuda de Windows para más información

Mozilla Firefox
1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y selecciona “Opciones”.
2. Selecciona el panel “Privacidad”.
3. En “Firefox podrá:” elige “Usar una configuración personalizada para el historial”.
4. Marca la opción “Aceptar cookies” para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.
5. Si no quieres recibir cookies de teceros desmarca “Aceptar cookies de terceros”.
6. Puedes consultar la ayuda de Mozilla para más información

Safari
1. Haga clic en “Safari” en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione la opción ‘Preferencias’.
2. Haga clic en “Privacidad”.
3. En el apartado “Bloquear cookies” seleccione una de las siguientes opciones según le interese: “De publicidad y terceros”, “Siempre”, o “Nunca”.

Opera
5. Haga clic en “Configuración” en la parte superior de la ventana del navegador y selecciona ‘Opciones’.
6. A continuación seleccione la pestaña “Avanzado” y en la lista de la izquierda seleccionar “Cookies”.
7. A continuación, seleccione “Aceptar cookies”.
8. Dispone de tres opciones según su preferencia: “Aceptar cookies”,”Aceptar cookies sólo del sitio visitado” y “No aceptar cookies nunca”.

Cómo gestionar las cookies en Mac

Google Chrome:
1. Haga clic en el menú de Chrome Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.
2. Seleccione “Configuración”.
3. Haga clic en “Mostrar opciones avanzadas…”
4. En la sección “Privacidad”, Haga clic en el botón “Configuración de contenido…”.
5. En la sección “Cookies”, puede configurar las opciones que se indican a continuación: Eliminar cookies, bloquear o permitir las cookies de forma predeterminada, incluir excepciones de cookies de dominios o sitios web específicos.

Microsoft Internet Explorer:
1. Haga clic en ‘Explorer’ en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione las opciones de ‘Preferencias’.
2. Desplácese hacia abajo hasta que aparezca ‘Cookies’ en Archivos recibidos.
3. Seleccione la opción “Nunca preguntar”.
4. Haga clic en “Aceptar”.

Mozilla Firefox:
1. En la barra de menús, haga clic en el menú Firefox y selecciona”Preferencias…”.
2. Seleccione el panel Privacidad.
3. En “Firefox podrá:” elige “Usar una configuración personalizada para el historial”.
4. Marca la opción “Aceptar cookies” para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.
5. Si no quiere recibir cookies de teceros desmarca “Aceptar cookies de terceros”.

Safari:
1. Haga clic en “Safari” en la parte superior de la ventana de su navegador y seleccione la opción ‘Preferencias’.
2. Haga clic en “Privacidad”.
3. En el apartado “Bloquear cookies” seleccione una de las siguientes opciones según le interese: “De publicidad y terceros”, “Siempre”, o”Nunca”.

Opera
1. Haga clic en “Opera” en la parte superior de la ventana del navegador y selecciona ‘Opciones’.
2. A continuación seleccione la pestaña “Avanzado” y en la lista de la izquierda seleccionar “Cookies”.
3. A continuación, seleccione “Aceptar cookies”.
4. Dispone de tres opciones según su preferencia: “Aceptar cookies”,”Aceptar cookies sólo del sitio visitado” y “No aceptar cookies nunca”.