Dades COVID-19

EL CRUÏLLA 2021, EN DADES (SANITÀRIES), COM SURFEJAR LA CINQUENA ONADA

Part 1: Context

El Cruïlla es va celebrar el 8, 9 i 10 de juliol de 2021.

Abans i després del festival es va parlar molt de l’impacte del Cruïlla en la propagació de la Covid-19 i es va generar un gran debat sobre si s’hauria d’haver fet o no. Ara us volem explicar les dades i el resultat de l’estudi que ha estat trebant la Fundació de Lluita contra la Sida i que es publicarà en les pròximes setmanes.

En el moment de celebració del Cruïlla, Catalunya es trobava en plena 5a onada amb la nova variant Delta convertida en dominant.

  • Durant el mes de juliol, hi va haver 182.969 nous casos a Catalunya.
  • El 98 % del públic del Cruïlla viu a Catalunya.
  • La població de Catalunya es de 7.697.069 persones.

 

Asistentes:

 

 

Tots els assistents es van registar, van passar un control de temperatura i van tenir un resultat negatiu al test d’antígens cada dia que hi van accedir. A més, van rebre una màscara FFP2 de l’organització que es van haver de posar per accedir al recinte.

 

Protocol sanitàri i seguretat:

 

També cal recordar que el protocol sanitari s’havia testat en 2 estudis observacionals previs: l’assaig clínic del 12 de desembre a la Sala Apolo i el concert pilot de Love of Lesbian, el 27 de març al Palau Sant Jordi.

En tots dos casos, els resultats van ser excepcionalment favorables, però ni es van celebrar al bell mig d’un punta d’onada pandèmica ni existia la variant Delta.

 

Altres factors:

Treballem sobre un espai de més de 100.000 metres quadrats, apte per a un aforament de més de 50.000 persones per dia. Tot i això, el pic màxim d’aforament va ser divendres, amb 16.667 persones, cosa que oferia 6 metres quadrats d’espai per persona.

Com que gran part del públic es concentra davant dels artistes, es va sectoritzar els frontals de l’escenari, on no es podia entrar sense mascareta, ni beure, ni menjar, ni fumar, amb un control de seguretat exhaustiu.

Cal assenyalar que, durant la celebració del Cruïlla, s’havia eliminat l’obligació de portar màscara al carrer, així com als bars i terrasses, sempre que es mantingués la distància de seguretat. El protocol preveia el mateix comportament al festival.

Part 2: Anàlisi de les Dades

 

Analitzem els casos positius reportats al Sistema Públic de Salut Català per part dels assistents al Cruïlla entre l’11 i el 20 de juliol, 3 dies després del primer dia de festival i 10 dies després de la finalització:

662 assistents del Cruïlla van obtenir un resultat positiu durant el període de l’estudi. Comparem les dades dels assistents amb un grup control del mateix segment demogràfic i es conclou que, dels 662 assistents positius de Covid-19, 302 persones s’haurien contagiat malgrat no assistir al Cruïlla.

Això suposa un increment de 360 casos, cosa que correspon a un coeficient d’increment del risc del 2,2 respecte del grup control. Pot semblar un coeficient alt, però en altres sectors oberts a l’activitat tenen índexs de contagi superiors.

 

Durant els 10 dies que hem analitzat, Catalunya va tenir 55.904 nous casos de Covid-19. Ens toca assumir 360 posibles casos, cosa que suposaria un 0,64 % dels positius que es van produir en aquest període.

Però també cal tenir en compte l’efecte de prevenció del cribatge del festival. D’una banda, les persones que tenien entrada i es van quedar a casa, i de l’altra els 292 positius asimptomàtics detectats al cribratge.

Per tant, el Cruïlla ha tingut un efecte de prevenció sobre la propagació de la Covid d’almenys 292 casos.

Segons les dades de l’Institut Català de Salut, el 10,5% dels assistents havia passat la Covid, el 23,3% tenia la pauta completa, un 43,8% tenia una sola dosi i un 22,4% encara no s’havia vacunat.

Contrastant aquestes dades amb l’informe de la Fundació de Lluita contra la Sida veiem que el menor risc de contagi es troba entre el públic que ja ha passat la Covid, després entre el públic completament vacunat, seguit del públic amb una sola dosi que no ha passat la Covid-19.

El risc de contagi més gran està entre el públic que no està vacunat. El 78% dels contagis es van produir entre el públic encara no vacunat i que no havia passat la Covid-19.

També podem veure una clara disminució del risc entre les persones que declaren haver portat la màscara en tot moment o gairebé tot el temps.

 

Part 3: Enquesta

 

L’empresa de de demoscòpia GESOP va realitzar una enquesta que van respondre el 38% dels assistents, 13.137 persones.

 

A les respostes no suggerides:

 

Part 4: Conclusions

 

El Festival Cruïlla es va celebrar a la cresta de la cinquena onada, i després de la seva celebració les dades generals de la pandèmia a Catalunya van baixar. Podem afirmar que el Cruïlla no va ser el causant de la cinquena onada de contagis de Covid-19, ni va ser un esdeveniment de super transmissió.

Assumim que l’impacte del festival no va ser nul. El Cruïlla va tenir un efecte de propagació de 360 casos comparat amb el grup control, mentre que va tenir un efecte de prevenció de 292 casos detectats.

Assistir a un festival de música amb protocols sanitaris suposa el doble de risc de contagi que no assistir-hi, però suposa un risc menor que moltes altres activitats de la nostra vida quotidiana durant la pandèmia.

Haver passat la Covid, la vacunació i l’ús de la màscara suposen factors clau de disminució del risc.

El protocol de passaport sanitari, afegit a l’ús de la màscara, ha de permetre que l’activitat cultural, de lleure i d’entreteniment es mantingui viva fins i tot en les pitjors condicions pandèmiques.